Изборник Затворити

проф.др. Угљеша Марјановић, ванредни професор за Инжењерски менаџмент, ФТН, Нови Сад, Србија

Углеша Мајановић је докторирао на индустријском инжењерству и менаџменту на Универзитету у Новом Саду, Србија. Био је постдокторски истраживач на Факултету математике, рачунарских наука и инжењерства на City Универзитету у Лондону. Угљеша је био гостујући на Универзитету Блумсбург, у Пелсилванији, и помогао је у оснивању Cisko институту за предузетништво на Универзитету у Новом Саду у Србији. Био је и саветник министра за иновације у Влади Србије. Тренутно, др Марјановић је ванредни професор индустријског инжењерства и менаџмента на Универзитету у Новом Саду. Његове истраживачке, наставне и саветодавне активности су на пресеку иновација, индустријског инжењерства, стратегије и менаџмента. Његове префериране методе истраживања су теренска истраживања, интервјуи и запажања, као и мултиваријантна статистичка анализа. Његова истраживања су објављена у реномираним академским часописима. Угљеша је главни и одговорни уредник Међународног часописа за индустријско инжењерство и менаџмент и пуноправни члан IFIP WG5.7. Водио је бројне националне и међународне пројекте као што су EU, ETF, JRC, USAID, UNDP, World Bank, ERI SEE, и PwC.