Изборник Затворити

др Јелена Ћулибрк, Менаџмент људских ресурса, ФТН, Нови Сад, Србија

Др Јелена Ћулибрк је доцент на Факултету техничких наука, на департману за Индустријско инжењерство и менаџмент. Предмети које предаје су менаџмент људских ресурса, основе организационог понашања, мотивација за рад и тимски рад.
Истраживачке области којима се др Јелене Ћулибрк бави фокусирају се на задовољство послом, мотивацију за рад, организационо понашање, управљање људским ресурсима и тимски рад. Др Јелена Ћулибрк је учествовала у бројним комерцијалним и научним пројектима. Са академске стране, била је део истраживачких тимова у оквиру различитих пројеката, где је истраживала задовољство послом запослених, заокупљеност послом, организациону посвећеност и радне вредности. Аутор је више научних и стручних радова, објављених у домаћим и иностраним часописима, као и на научно-стручним конференцијама.
Паралелно са академским изазовима, Јелена се бави и практичном применом стечених знања кроз активно учествовање у једном стартапу заснованом на вештачкој интелигенцији ”Cinteraction”, где се њен фокус примарно односи на питања везана за људске ресурсе, али и на финансијске аспекте пословања. Такође ради као рецензент за Такмичење за најбољу технолошку иновацију.