Изборник Затворити

Оливер Лепори, извршни директор, Јапанска пословна алијанса у Србији

Оливер је своју каријеру започео на менаџерским позицијама у интернационалном пословном окружењу, на којима је био задужен за трансформацију, развој пословања и изградњу односа са кључним стејкхолдерима. Током каријере профилисао се као познавалац тржишта, пословног окружења и регулаторног оквира различитих привредних сектора који се примењује у Европској унији, региону и Републици Србији. Резултат његовог руковођења институцијама заснованим на билатералној сарадњи или ангажмана за иностране групације је развој спољнотрговинског пословања и ширење утицаја великог броја компанија из Србије и западне Европе на циљним тржиштима. Иницијатор је бројних пројеката који су спроведени у нашој земљи коришћењем фондова ЕУ и других извора, којима су значајно оснажени капацитети предузећа и институција у Србији. Током рада управљао је и процесима производње, показао је успешне резултате и у реорганизацији пословања и вођењу тимова. Љубитељ јапанске културе, Оливер има широк спектар интересовања – од спорта и књижевности до иновација и примене високе технологије.